Franciszkańska kanonizacja?


Franciszkański tercjarz i twórca Ducha Asyżu kanonizowani przez Papieża Franciszka. Mogę zatem sobie powiedzieć franciszkańska uroczystość…

I jednocześnie dziękować Bogu, że w naszych czasach ideał franciszkański tak wspaniale odczytali i zrealizowali nasi Wielcy Papieże. Przede wszystkim przez styl swego życia, rezygnujący ze splendoru (przynależnego im) i wybierający służbę i dobrowolną skromność oraz przez wprowadzanie rewolucyjnych treści uniwersalnego braterstwa franciszkańskiego.

Jan XXIII otworzył Kościół na świat, Jan Paweł II otworzył świat nauki, innych religii i wierzeń na Kościół i Franciszek, który z wielką determinacją próbuje otworzyć Kościół i świat na ludzi ubogich i rzuconych na margines społeczeństwa.

Czuję radość św. Franciszka, że po 800 latach jego ideały tak wspaniale realizowane są przez świętych, wspaniałych, wielkich Papieży.
Oraz smutek, że my – tak liczni franciszkanie i franciszkanki - jeszcze tak słabo to rozumiemy i tak marnie włączamy się w dzieło odnowy Kościoła i świata…

Ale w tych dniach możemy przecież zrobić coś wyjątkowego, jako dar wdzięczności za świętość naszych liderów oraz dla siebie samych… Zaplanujmy jakiś czyn miłosierdzia i spróbujmy (dzięki wsparciu nowych Świętych) być lepszym człowiekiem!