Ekologiczny maj w Kościele?


Maj przyniósł nam wiele ważnych przykładów zaangażowania w ochronę stworzenia w tym zapowiedź kolejnej encykliki, która ma być poświęcona ubóstwu, środowisku naturalnemu i zmianom klimatycznym. Zapowiedział to sam Papież 19 maja podczas spotkania z biskupami Włoch.

W katechezie 21.05.2014 Papież Franciszek zwracając uwagę na dar umiejętności poświęcił swe rozważanie zdolnościom człowieka do coraz lepszego poznania otaczającej go rzeczywistości, odkrycia praw rządzących przyrodą i wszechświatem oraz jego ochronie. Przywołując przykład św. Franciszka z Asyżu mówił: Ochrona rzeczywistości stworzonej jest wręcz strzeżeniem daru Boga, a także powiedzeniem Bogu - dziękuję, jestem panem stworzenia, ale aby się rozwijał, nigdy nie zniszczę Twego daru. Taka powinna być nasza postawa wobec stworzenia - strzeżenie go. Kiedy bowiem niszczymy stworzenie, to stworzenie nas zniszczy. Nie zapominajcie o tym!

25 maja 2014 Ojciec Święty i Patriarcha Ekumeniczny Bartłomiej we wspólnej deklaracji z Jerozolimy napisali: Ze skruchą uznajemy niesprawiedliwe obchodzenie się z naszą planetą, co jest równoznaczne z grzechem w oczach Boga. Wzywamy wszystkich do rozważenia sposobów życia mniej rozrzutnego i skromniejszego, okazując mniej chciwości i większą hojność na rzecz ochrony świata Bożego i pożytku Jego ludu.

Wracając z Ziemi Świętej Papież zdradził, że podczas spotkania z patriarchą Bartłomiejem w Jerozolimie postanowili podjąć wspólne działania na rzecz ochrony środowiska.

A co my na to?... Wydaje się, że powoli i w polskim Kościele budzi się chęć ekologicznego zaangażowania. Mam ostatnio wiele spotkań i rozmów na te tematy… Nie jest to łatwe, bo trzeba pokonać parę stereotypów i górę trudności… ale próbujemy… dzięki za każde wsparcie i modlitwę!