Kto wie o kongresie ruchów i stowarzyszeń katolickich?


Ponad 600 delegatów z ok. 140 ruchów i stowarzyszeń katolickich uczestniczących niedawno w IV Ogólnopolskim Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, wśród nich Nuncjusz Apostolski, przewodniczący Konferencji Episkopatu, Prymas Polski i minimalne zainteresowanie medialne czy ogólnokościelne… Okazuje się, że pozytywna, wytrwała, codzienna pracy wielu liderów i członków ruchów katolickich nie wzbudza większego zainteresowania nawet mediów katolickich…

Hasło Kongresu: „Posłani, aby odnowić świat” ukierunkowywało obrady w żoliborskim sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki na refleksję w jaki sposób chrześcijanie powinni odnawiać świat dzisiaj. Ważnym punktem Kongresu było uroczyste przekazanie Programu Apostolskiego Ruchów. Specjalna publikacja prezentuje aktywność apostolską ruchów pt.: „Jak apostołują ruchy i stowarzyszenia?”. Zawiera tez prezentację różnych aktywności ruchów, w takich obszarach jak: rodzina, ochrona życia, ewangelizacja, apostolstwo poprzez formację, ekologia, kultura, mass-media, gospodarka, polityka czy pomoc dzieciom i młodzieży oraz starszym, ubogim i chorym.

Ekologia prezentowana jest w 10. punkcie programu i wśród praktycznych działań wymienia m.in. właściwe kształtowanie świadomości i wrażliwości na środowisko i piękno stworzenia, dbanie o ekologiczny styl życia, o jakość żywności i właściwy wypoczynek. Mówi też o propagowaniu pełnej wizji zagadnień ekologicznych obejmującą zarówno troskę o przyrodę jak i autentyczne potrzeby ludzkie oraz zaleca współpracę z chrześcijańskimi organizacjami ekologicznymi i tu wymieniony jest Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu.

Nasza relacja ze spotkania jest dostępna w internecie http://goo.gl/aTLNmx. Warto przy okazji dodać, że obecnie w Polsce działa na szczeblu ogólnokrajowym - 150 ruchów i stowarzyszeń katolickich, a na szczeblu bardziej lokalnym - ponad tysiąc. W sumie, jak oblicza Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich, zaangażowanych jest ok. 2,5 mln Polaków. I wszyscy katolicy są zaproszeni…